In English
0

Privaatsuspoliitika

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL INNOVATSIOONI- JA ETTEVÕTLUSKESKUS MEKTORY E-POE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED

Tallinna Tehnikaülikooli innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus MEKTORY veebipoe (pood.mektory.ee, edaspidi TalTech Mektory e-pood) isikuandmete vastutav töötleja on Tallinna Tehnikaülikool (registrikood 74000323) asukohaga Ehitajate tee 5, 19086, Tallinn, e-post mektory.giftshop@taltech.ee. Tallinna Tehnikaülikooli innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus MEKTORY veebipoe isikuandmete volitatud töötleja on Roller Äritarkvara OÜ (registrikood 12235464), asukohaga Veerenni 24c, Tallinn.

Milliseid isikuandmeid töödeldakse

• nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;

• ettevõtte nimi, registrikood, KMKR, aadress, ettevõtte esindaja nimi, telefoni number ja e-posti aadress;

• kauba kättetoimetamise aadress;

• kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);

• klienditoe andmed.

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse

Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kättetoimetamiseks. Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.

TalTech Mektory e-pood kasutab analüüsimiseks Google Analyticsit.

Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamisega seonduvaid küsimusi (klienditugi).

TalTech Mektory e-poe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse TalTech Mektory e-poe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

Õiguslik alus

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus tuleneb kliendiga sõlmitud müügilepingust.

Isikuandmete töötlemine toimub lepingu täitmiseks ja juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse

Isikuandmed edastatakse TalTech Mektory e-poe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.

Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress.

Tallinna Tehnikaülikool on andmete vastutav töötleja, kes edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötlejale SEB Pank AS-ile. SEB Pank AS edastab isikuandmed Tallinna Tehnikaülikooli rahandusosakonda raamatupidamistoimingute tegemiseks.

Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

Turvalisus ja andmetele ligipääs

Isikuandmeid hoitakse ShopRoller.com serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitunud Privacy Shield raamistikuga.

Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejad on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe kasutajaprofiilis. Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klienditoe vahendusel.

Uudiskirja saamine ja sellest loobumine.

Uudiskirja saamiseks annab klient vastava nõusoleku. Kliendil on võimalik eelnimetatud nõusolek igal ajal tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

Säilitamine

Kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.

Kui ost on sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.

Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.

Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel (mektory.giftshop@taltech.ee).

Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

Andmete kustutamine on võimalik nende isikuandmete puhul, mida ei ole seadusest tulenevalt tarvis enam kauem säilitada.

Ülekandmine

E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul.

Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

Otseturustusteated

E-posti aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku.

Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida ekirja jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega.

Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge eposti teel (vastav teave tuleb esitada selgelt ja eraldi igasugusest muust teabest).

Küpsiste kasutamine

TalTech Mektory e-pood kasutab küpsiseid. Küpsis on pisike tekstifail, mille veebilehitseja salvestab automaatselt kliendi poolt kasutatavasse seadmesse. Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas klient TalTech Mektory e-poodi kasutab, eesmärgiga pakkuda kliendile paremat kasutajakogemust.

Veebipoes kasutatakse järgmisi küpsiseid:

• seansiküpsised, mille eesmärk on võimaldada TalTech Mektory e-poe kasutamist;

• püsiküpsised, mille eesmärk on pidada meeles kliendi valikuid TalTech Mektory e-poes;

• esimese ja/või kolmanda osapoole küpsised, mille eesmärk on näidata kliendile sobilikku reklaami ja pakkumisi;

• kolmanda osapoole analüüsiküpsised, mille eesmärk on turundussuhtluse optimeerimine.

Klient võib oma seadmetesse salvestatud küpsised kustutada ja/või blokeerida, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid.

Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi TalTech Mektory e-pood plaanipäraselt töötada ja/või osad funktsionaalsused ei pruugi olla kliendile kättesaadavad. Lisaks analüüsiküpsiste kasutamisele kasutab TalTech Mektory e-pood piksleid (pixel tags, web-beacons), mille abil jälgitakse müüja veebilehe kasutust. Seda tehes ei töödelda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid.

Vaidluste lahendamine Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel. Andmekaitse küsimustes palun pöörduda Tallinna Tehnikaülikooli andmekaitsespetsialisti poole e-posti aadressil henri.schasmin@taltech.ee . Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).